Kläder som skadar

 
Karin kom och visade en tidningsartikel hon sparat från i lördags.
Den handlar om det som är en av de två grundpelarna i Ullcentrums hela engagemang.
Jordklotets natur och vår hälsa.
Den mesta av den textila produktionen idag sker med kemikalier som släpps ut i naturen, och kemikalier som kommer mot människans hud. Där tillkommer besprutning vid odling, konstbevattning som förstör grundvattnet, stor energiåtgång (oljeanvändning) vid framställning. Kläder som slängs som inte är utslitna, därför att vi ska ha nytt. De stora företagen "köper" sig en Ekostämpel, och kunderna sväljer godtroget betet. Det är samma som katolska kyrkan på medeltiden. När man betalade kyrkan för ett intyg (avlatsbrev) blev man skuldfri.
I England kallar många Ekostämplar för storbolagens Green wash (brain wash).
Det finns bara ett sätt att inte förstöra naturen och våra kroppar med kemikalier.
Att tänka själv och ta reda på hur grödan/fibern har producerats. Och att handla sällan, handla second-hand, slita på de kläder man har, laga sina kläder, och betala det rätta priset för kläder. Kläderna kostar ungefär en tiondel av det rätta värdet. Låt bli att köpa nio plagg, utan köp det tionde och vårda det väl.
 
Här är dirketlänk till artikeln
 
Den andra grundpelaren för Ullcentrum är skapandets glädje.
Att själv skapa något man tycker om att göra. Att skapa är en viktig del av livet.
 
Glada hälsningar
Ann