Basker i SunsetDen här veckan blir det tema i Sunset garn.
Det blev två mössor på raken, det går lätt och fort att sticka i Sunset.
Just den här baskern blev lite för stor, så jag fick plocka fram herrhuvudet för att mössan inte skulle glida av.
Till mönsterbeskrivningen som kommer här, är storleken justerad till damstorlek.
Stickor nr 4. Sticka platt.
Lägg upp 82 m. Udda varv: sticka km, räta maskor, sluta med km. Jämna varv: km, *rm,am* upprepa *-*, km.
Sticka så  i 18 varv. Övergå till slätstickning, och gör ett ökningsvarv: km, *rm, rm i främre mb+rm i bakre mb* upprepa *-*, km. Nu är det ca 122 m.
För att få lite effekt kan man sticka mössan nu i gles mosstickning. Man stickar mosstickningen vart fjärde varv från avigsidan. Ex varv 4: km, *am, rm, am, am* osv. Varv 8: km, *am, am, am, rm* osv.
Sticka från resårkanten ca 14 varv. Nu börjar minskningar. Man minskar vart fjärde varv. Enklast är då att minska från avigsidan, och då de varv som man inte gör mosstickning på. Sticka km, *10 m, 2 tills*. Nästa minskningsvarv *9 m, 2 tills*, nästa igen * 8 m, 2 tills*. osv gör man en mindre  för vart minskningsvarv. Minska tills det återstår ca 12 m. Drag igenom tråden och fäst. Sy ihop mössan i sidsömmen.

Ann