Spindlar och ananas - virkad sjal

På syfestivalen hade vi med en virkad sjal i ullgarn. Tyvärr har inte mönstret blivit nedtecknat tills nu. Här kommer den underbara sjalen:

ANANAS och SPINDLAR

Sjalen virkas som en trekant som har spindelmönster utlagda regelbundet, sedan virkas volangkanten med ananasmönster på två sidor.

Garn: Ullcentrums tvåtrådiga ullgarn

Garnåtgång: 3 hg

Virknål: nr 4

 

fm = fastmaska

lm= luftmaska

dst=dubbelstolpe

luftmaskbåge = en rad med luftmaskor

 

Spindlar

Trekanten virkas i stolpar med mönster. Som mönster i trekanten har jag lagt in ett rombmönster som kallas spindlar.

Det virkas på följande sätt:

Mönstret är på 16 maskor, men eftersom det är rombformat, en fyrkant stående på spetsen så passar det bra att börja med det redan i nederkanten innan man har 16 maskor i sjalen.  Jag lade in min första romb på det 4e varvet. Sedan virkade jag ett stolpvarv och sedan lade jag in spindlar igen, men förskjutet så att det fick plats med två spindlar, en på var sida om den första och med 18 maskor emellan

Varv 1: 7st hoppa över två maskor 4lm 7st

Varv 2: 5st hoppa över två maskor 2lm 1fm i luftmaskbågen 2lm hoppa över två maskor 5st

Varv 3: 3st hoppa över två maskor 2lm 1fm i luftmaskbågen, 1fm, 1fm i luftmaskbågen 2lm 3st

Varv 4: 1st hoppa över två maskor 2lm 1fm i luftmaskbågen 1fm 3fm i luftmaskbågen 2lm 1st

Varv 5: 1st 2st i luftmaskbågen, hoppa över två maskor 2lm 3fm 2lm hoppa över två maskor, 2st i luftmaskbågen 1st

Varv 6: 3st 2st i luftmaskbågen, hoppa över två maskor 2lm 1fm 2lm hoppa över två maskor 2st i luftmaskbågen 3st

Varv 7: 5st 2st i luftmaskbågen 2lm 5st

Trekanten:

Lägg upp 3lm och slut till en ring med en smygmaska.

Varv 1: 1dst 2lm 4st 5lm

Varv 2: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 4st 2st i luftmaskbågen 5lm

Varv 3: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 8st 2st i luftmaskbågen 5lm

Varv 4: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 12st 2st i luftmaskbågen 5lm . Om du vill lägga in en spindel här så virka istället så här: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 5st hoppa över två maskor 4lm 5st, 2st i luftmaskbågen 5lm

Varv 5: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 16st 2st i luftmaskbågen 5lm. Om du är på gång med en spindel: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 5st hoppa över två maskor 2lm 1fm i luftmaskbågen 2lm hoppa över två maskor 5st 2st i luftmaskbågen 5lm

Varv 6: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 20st 2st i luftmaskbågen 5lm. Om du virkar spindlar gör istället så här: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 5st hoppa över två maskor 2lm 1fm i luftmaskbågen 1fm 1fm i luftmaskbågen 2lm 5st 2st i luftmaskbågen 5lm

Varv 7: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 24st 2st i luftmaskbågen 5lm. Eller: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 24st 2st i luftmaskbågen 5lm.

Varv 8: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 28st 2st i luftmaskbågen 5lm. Eller: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 7st 2st i luftmaskbågen 3fm 2lm 2st i luftmaskbågen 7st 2st i luftmaskbågen 5lm.

Varv 9: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 32st 2st i luftmaskbågen 5lm. Eller: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 11st 2st i luftmaskbågen 2lm 1fm 2lm 2st i luftmaskbågen 11st 2st i luftmaskbågen 5lm

Varv 10: 1dst 2lm 2st i luftmaskbågen 36st 2st i luftmaskbågen 5lm. Eller: 1dst 2lm 2st i 2st i luftmaskbågen 15st 2st i luftmaskbågen 2lm 2st i luftmaskbågen 15st 2st i luftmaskbågen 5lm.

Fortsätt på detta sätt att öka två maskor i varje sida tills trekanten har blivit så stor som du vill ha den. Min blev 88 cm från spetsen till halskanten, mätt längs kanten.  Från spetsen till halskanten mätt mitt i sjalen blev den ca 50 cm. Halskanten blev 190 cm.

Volang med ananas:

Strolpgrupp A = 3st 2lm 3st

Stolpgrupp B = 2st 2lm 2st

I kanten på trekanten där ökningarna har gjorts har du nu en rad med öglor. Börja virka stolpgrupp A i den allra första öglan vid halskanten och gör en fm med nedtag i nästa båge. Upprepa detta till du kommer till spetsen och fortsätt sedan på andra sidan tillbaks upp till halskanten. Vänd med 3lm

Varv 2: Gör stolpgrupp A som det första ananasvarvets luftmaskbågar, men gör ingen fm emellan. Vänd med 3lm.

Varv 3: öka i början och slutet på varvet - gör en stolpgrupp A i luftmaskbågen i början av varvet. Fortsätt sedan på samma sätt med stolpgrupper i förra varvets luftmaskbåge. Vänd med 3lm.

Varv 4: Börja varvet med att göra en ny stolpgrupp A innan den första, precis i kanten. Fortsätt som vanligt med stolpgrupp A i förra varvets luftmaskbågar. När du kommer till mitten så gör du en stolpgrupp A i en av stolparna i till vänster i mittenstolpgruppen, virka den mittersta stolpgruppen i förra varvets luftmaskbåge och en stolpgrupp i en av stolparna i mittersta stolpgruppen från förra varvet.  När du kommer till slutet på varvet så virkar du en ny stolpgrupp precis i kanten (en ökning med totalt fyra stolpgrupper.)

Varv 5. 6lm *9st i förra varvets luftmaskbåge B st i förra varvets luftmaskbåge *upprepa mellan *och* hela varvet ut. 3lm 1 dst.

Varv 6: 6lm (*st lm* upprepa mellan * till* sju gånger, st, 1stolpgrupp B i förra varvets luftmaskbåge) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med lm dst.

Varv 7: 3lm (* 3lm fm * upprepa sju gånger, 3lm 1stolpgrupp B) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med 3lm dst.

Varv 8: 3lm 1dst 2lm 2st (*3lm fm* upprepa sex gånger, 3lm, 1stolpgrupp B) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med 3lm, 1stolpgrupp B.

Varv 9: 6lm en stolpgrupp B i förra varvets stolpgrupp (* 3lm fm* upprepa fem gånger, 3lm 1 stolpgrupp B) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med 3lm, 1stolpgrupp B 3lm 1dst.

Varv 10: 6lm 1dst 2lm 2st 2lm 1stolpgrupp B, allt i förra varvets stolpgrupp (* 3lm fm*upprepa fyra gånger, 3lm.  1stolpgrupp B 2lm 1stolpgrupp B i samma luftmaska) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med 3lm, stolpgrupp 2 2lm stolpgrupp 2 1dst. 

Varv 11: 6lm en stolpgrupp i förra varvets stolpgrupp B (* 3lm fm*upprepa tre gånger, 3lm 3 stolpgrupper B- en med nedtag i förra varvets stolpgrupp B, en mellan och en i stolpgruppen) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med 3lm, 1stolpgrupp 3lm 1dst.

Varv 12: 6lm 5st i förra varvets stolpgrupp,(* 3lm fm*upprepa två gånger, 3lm 1stolpgrupp B 3lm 5st 3lm 1 stolpgrupp) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med 3lm, 1stolpgrupp B3lm 1dst.

Varv 13: 6lm st lm st lm st lm st lm st 3lm stolpgrupp B (3lm fm 3lm fm 3lm 1stolpgrupp 3lm st lm st lm st lm st l st 3lm 1 stolpgrupp) upprepa mönstret mellan citat-tecknen hela varvet. Avsluta med 3lm, 1stolpgrupp 3lm 1dst.

Avsluta med kräftmaskor längs med halskanten.

 

God virklust!!

Monica