Smygmaskvirkning 3

Karin fick blodad tand av smygmaskvirkningen, och hon virkade upp lite fler modeller.
De karelska vantarna blev ju lite smalare när hon virkade med flera färger.
Det har Karin löst genom att öka maskor under det första zickzackmönstervarvet, och sedan minska tillbaka vid det sista mönstervarvet. Den högra vanten.

             

Karin virkade också tre stycken pulsvärmare, där hon visar mångfalden i att skapa mönster med smygmaskvirkning.

Ann