Kroka runt, liten beskrivning

Hej! På mässan i herlgen var det många som ville lära sig att kroka runt. Här kommer en liten beskrivning. Hoppas att den kan komma till användning.

Att kroka runt:
När du krokar runt behöver du en kroknål med krok i båda ändar och två garn-nystan ( eller två ändar av samma nystan).

Först virkar du så många luftmaskor som du behöver med det första garnet. I det här exemplet har jag lagt upp 40 lm (passar till en damvante i vårt två-trådiga ullgarn med kroknål nr 4) med ett vitt garn.

Lägg ihop luftmask-kedjan till en ring, stick in kroken i den första luftmaskan och dra fram garnet.Nu har du två maskor på kroken:Plocka upp så många maskor från luftmask-kedjan som du kan. (Du kommer inte att kunna plocka upp maskor runt hela ringen för det blir ont om manöverutrymme efter ett tag.)Vänd på arbetet så att du har avigsidan mot dig och dra kroknålen så den andra kroken används. Kroka av maskorna med den andra garnet (eller den andra änden av samma garnnystan) i det här exemplet är det ett blå/lila garn. Första maskan drar du igenom ensam, sedan krokar du av maskorna två och två. Detta att du drar igenom första maskan ensam gör du bara här när du börjar med det nya garnet!!! Annars är det två och två tillsammans som gäller.Till sist har du bara två maskor kvar på kroknålen.
Dags att vända på arbetet igen så att du har framsidan mot dig och plocka upp fler maskor med det första garnet ( det vita).
När du har plockat upp maskor runt hela ringen från luftmask-kedjan så är det dags att plocka upp maskor på det första varvet. För in kroknålen under den lodräta tråden ( här vit) och dra fram garnet så att det blir en ny maska på kroknålen. Fortsätt att plocka upp så många maskor som det går.När det börjar bli trångt så vänder du arbetet, drar fram den andra kroken och tar upp det andra garnet och krokar av maskorna två och två tills du har två maskor kvar. Då är det dags att vända arbetet igen och plocka upp fler maskor. Så här fortsätter arbetet hela vägen upp tills arbetet är så långt det ska bli.
Här ser du vantens mönster på baksidan av handen. Den vita tråden har jag att plocka upp maskorna från rätsidan och den blålila krokar jag av maskorna med från avigan. Om du väljer att använda samma färg på båda nystanen blir det en mer helhetlig yta.
Lycka till med krokningen!!

Monica